tel: 040 949922*2       mobil: 0728 339 709             mail: pkm.malmo@katolskakyrkan.se


Polska misja


Rektor Polskiej Misji:
O. Marcin Motyka omi

Biuro Polskiej Misji Katolickiej:
czwartek od 16.00 do 17.00.

Liturgia na dzis
(Opoka.pl)

Rodzina R贸żańcowa

Regulamin Żywego R贸żańca

1. Członkowie Żywego R贸żańca mają na celu za pomocą wsp贸lnej modlitwy utrzymać się w wierności ku Bogu, wytrwać w dobrym, zaś siebie i bliźnich bronić od złego.

2. Mają obowiązek wielbić Maryję i naśladować Jej cnoty.

3. Powinni wystrzegać się ciężkich grzech贸w. Powinni nie tylko sami grzech贸w, ale i innych od występk贸w odwodzić i przed nimi przestrzegać.

鈥濷 błogosławiony R贸żańcu Maryi, słodki łańcuchu, kt贸ry łączysz nas z Bogiem,
więzi miłości, kt贸ra nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła;
bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię nie porzucimy.
Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia.
A ostatnim słowem naszych warg będzie twoje słodkie imię, Maryjo, Kr贸lowo R贸żańca.
O Matko nasza droga, o Ucieczko grzesznik贸w, o Władczyni,
Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie.鈥


(Jan Paweł II)
Pamiętajmy 鈥攔贸żaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi.

 

Przy Polskiej Misji Katolickiej działa od wielu lat Rodzina R贸żańcowa, kt贸ra składa się z kilku R贸ż R贸żańcowych. Każda R贸ża liczy 20 członk贸w. Obowiązkiem każdego członka jest codzienne odmawianie jednej tajemnicy r贸żańcowej i tak jedna r贸ża odmawia codziennie cały R贸żaniec.

Rodzina R贸żańcowa modli się przede wszystkim w intencjach papieskich i w intencjach całego Kościoła wyznaczonych na poszczeg贸lne miesiące.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca jest odprawiana Msza św. w intencjach Rodziny R贸żańcowej.
Członkowie R贸żańca przychodzą do kościoła p贸ł godziny przed Mszą św. i przewodniczą modlitwie r贸żańcowej odmawianej wsp贸nie z innymi wiernymi. Członkowe biorą r贸wnież czynny udział w służbie liturgicznej podczas tej Mszy świętej, zaś po mszy spotykają się na wymianie tajemnic, czy też kr贸tkiej konferencji jak r贸wnież mogą zapoznać się z bieżącymi wiadomościami dotyczącymi życia Kościoła.

Członkowie R贸żańca ufundowali dla parafii chorągiew Maryjną, kt贸ra upiększa obchody r贸żnych świąt.
Od wielu miesięcy rodziny członk贸w odwiedza figurka Matki Boskiej Fatimskiej. Dla każdego jest miejsce wśr贸d nas.

I Ty możesz zostać członkiem Rodziny R贸żańowej, kt贸ra modląc się chce pom贸c wszystkim odnaleźć drogę do naszego Ojca w niebie.Członkowie Żywego R贸żańca mogą dostąpić
ODPUSTU ZUPEŁNEGO, pod zwykłymi warunkami
osiem razy w roku, mianowicie:

  • W dniu przyjęcia do Żywego R贸żańca
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II)
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 III)
  • Zmartwychwstania Pańskiego
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII)
  • W święto Kr贸lowej R贸żańca Świętego
  • Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

Zapraszamy!
Osoby pragnące dołączyć do naszej Wsp贸lnoty Żywego R贸żańca są mile widziane.

Kontakt: O. Marcin, Bozena Miciuk tel. 040-222725